Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 5
Kế hoạch Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III
Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ II năm 2017
Kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh
Thông báo kết luận Hội nghị liên tịch và Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động tháng 8, kế hoạch hoạt động tháng 9 của Văn phòng HĐND tỉnh
Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động tháng 7, kế hoạch hoạt động tháng 8 của Văn phòng HĐND tỉnh
ĐỀ CƯƠNG tổng kết Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh
Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Thông báo kết luận họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Kết quả khảo sát việc thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thực trang hoạt động của hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của văn phòng HĐND tỉnh
Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và địa biểu HĐND tỉnh
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH KHÓA III
Thông báo kết luận phiên họp tháng 6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kết quả giám sát việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Kết quả công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7/2017 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Thông báo lịch giám sát việc triển khai công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh
Thông báo kết luận phiên họp tháng 5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân - Văn phòng HĐND tỉnh
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
1
2
3
4
6
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2