Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kế hoạch tổ chức phiên giải trình việc giải quyết một số đơn, thư khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thông báo kết luận phiên họp tháng 4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5 của Văn phòng HĐND tỉnh
Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện dự án, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp (tỉnh, huyện) lần thứ I năm 2017
Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
Kết quả hoạt động quý I, phương hướng hoạt động quý II năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Thông báo kết luận của Chánh văn phòng HĐND tỉnh
Thông báo triển khai xử lý văn bản điện tử qua phần mềm Ioffice
Quyết định ban hành Quy trình trao đổi, xử lý văn bản đi, đến qua Ioffice
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hoa tại cuộc họp giao ban ngày 03/4/2017
Thông báo hoạt động lại Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động quý I, kế hoạch Quý II năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh
Kết luận phiên họp tháng 3 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động quý I, chương trình công tác quý II năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động quý I năm 2017 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Kết quả hoạt động quý I năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
Thông báo lịch khảo sát tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế
Thông báo lịch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh
Kết luận phiên họp tháng 02 của Thường trực HĐND tỉnh
Thông báo lịch Giám sát
Thông báo khảo sát đơn thư
Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Kết luận Hội nghị liên tịch đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Kết quả công tác tháng 2, kế hoạch công tác tháng 3 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Thông bao thay đổi thời gian hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Kết luận phiên họp ngày 08/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
2
8
9
5
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2