Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ĐỀ CƯƠNG tổng kết Nghị quyết 759/2014/NQ-UBTVQH13
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh
Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Thông báo kết luận họp Thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, đề án dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
Kết quả khảo sát việc thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, thực trang hoạt động của hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của văn phòng HĐND tỉnh
Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và địa biểu HĐND tỉnh
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH KHÓA III
Thông báo kết luận phiên họp tháng 6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kết quả giám sát việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Kết quả công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7/2017 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Thông báo lịch giám sát việc triển khai công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh
Thông báo kết luận phiên họp tháng 5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân - Văn phòng HĐND tỉnh
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III
Kế hoạch tổ chức phiên giải trình việc giải quyết một số đơn, thư khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thông báo kết luận phiên họp tháng 4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5 của Văn phòng HĐND tỉnh
Kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện dự án, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Thông báo kết luận Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp (tỉnh, huyện) lần thứ I năm 2017
Kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
Kết quả hoạt động quý I, phương hướng hoạt động quý II năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh
Thông báo kết luận của Chánh văn phòng HĐND tỉnh
Thông báo triển khai xử lý văn bản điện tử qua phần mềm Ioffice
Liên kết web

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
0
5
5
8
7
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2