Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
6
0
8
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
4
Liên kết web
Danh bạ điện tử 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Phòng ban:  
Tổng số: 34  
STTHọ và tênPhòng banĐiện thoạiEmail
1Lê Diễn Thường trực HĐND tỉnh 0905055899
2Nguyễn Thị Hoa Thường trực HĐND tỉnh 0913464792 hoant.hdnd@daknong.gov.vn
3K'Thanh Thường trực HĐND tỉnh 0905013232 kthanh.hdnd@daknong.gov.vn
4Nguyễn Đình Đạo Ban KT-NS HĐND tỉnh 0913475452 dannd.hdnd@daknong.gov.vn
5Nguyễn Đức Hải Ban KT-NS HĐND tỉnh 0979704688 haind.hdnd@daknong.gov.vn
6Hà Trung Ký Ban VH-XH HĐND tỉnh 0903518776
7Phan Quốc Lập Ban VH-XH HĐND tỉnh 0932448778 lappq.hdnd@daknong.gov.vn
8 Kiều Châu Loan Ban VH-XH HĐND tỉnh 0905745177 loankc.hdnd@daknong.gov.vn
9Nguyễn Đình Trung Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0905139878
10 Lê Quốc Đông Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0941541919 donglq.hdnd@daknong.gov.vn
11 Nguyễn Ngọc Khoa Ban Pháp chế HĐND tỉnh 0914035216 khoann.hdnd@daknong.gov.vn
12Lê Kim Huy Ban Dân tộc HĐND tỉnh 0914018376
13Y Thái Ban Dân tộc HĐND tỉnh 0976537228 ythai.hdnd@daknong.gov.vn
14 Hồ Thị Nghĩa Ban Dân tộc HĐND tỉnh 0941772929 nghiaht.hdnd@daknong.gov.vn
15Hoàng Viết Chấn Văn phòng HĐND tỉnh 0914021879 chanhv.hdnd@daknong.gov.vn
16 Võ Văn Hân Văn phòng HĐND tỉnh 0905065767 hanvv.hdnd@daknong.gov.vn
17 Thái Thị Tú Anh Văn phòng HĐND tỉnh 0982059799 anhttt.hdnd@daknong.gov.vn
18 Trần Văn Sĩ Phòng Tổng hợp 0974852323 sitv.hdnd@daknong.gov.vn
19 Phạm Thị Thu Thủy Phòng Tổng hợp 0907556676 thuyptt.hdnd@daknong.gov.vn
20 Hoàng Thanh Hòa Phòng Tổng hợp 0947088181 hoaht.hdnd@daknong.gov.vn
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển