Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
6
1
0
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website
Quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 (20/12)
 Ngày 29 tháng 1 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông tỉnh Đắk Nông đến năm 2020. Việc quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 hướng đến các mục tiêu chính như sau: - Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, an toàn có dung...
Quyết định Về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2025” (17/12)
Ngày 04 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 682-QĐ/UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025". Download Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025....Tại đây! Nguồn: P.KHTC
Kế hoạch triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh Đăk Nông (13/12)
Ngày 09 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND, về việc ban hành "Kế hoạch triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh Đăk Nông". Xem nội dung Kế hoạch...Tại đây!
Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015 (12/12)
Ngày 06 tháng 6 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-UBND, về việc phê duyệt "Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015".   Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hướng tới rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa cá...
http://hdnd.daknong.gov.vnTrang thông tin điện tử HĐND tỉnh Đắk Nônghttp://hdnd.daknong.gov.vn/gioithieuGiới thiệuhttp://hdnd.daknong.gov.vn/gioithieu/phattriennganhThông tin phát triển ngành/gioithieu/phattriennganh/Lists/Posts/AllPosts.aspxPosts
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển