SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết web
Hoạt động HĐND tỉnh

Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 03


Sáng ngày 3/4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 03/2019, để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về các văn bản: Quyết định về quy định hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại Buôn Buôr, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường phổ thông công lập nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2021; Đề án sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học, thu gọn lại các điểm trường đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019-2020 và các năm tiếp theo; Quyết định phân loại đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021 (quy định cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh); Quyết định Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Lâm nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhìn chung, các ý kiến đại biểu tham dự cơ bản thống nhất về thể thức, tính cấp thiết cũng như việc chấp hành quy định của pháp luật trong xây dựng dự thảo các văn bản.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu trên cơ sở ý kiến, đóng góp của các thành viên UBND tỉnh, đơn vị soạn thảo tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để bổ sung, chỉnh sửa vào nội dung các văn bản theo đúng quy định.

Song Nguyên


Bản in