SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết web
Thông tin chỉ đạo điều hành

Nhiều đổi mới trong hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự


Sáng ngày 4/4, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Cao Huy - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì.


Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2018, công tác THADS năm 2018 trên địa bàn tỉnh ta đạt được kết quả đáng khích lệ, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt được, đặc biệt hai chỉ tiêu chính về việc và tiền đều vượt trên 8% so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Một số vụ việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được ngành thi hành án dân sự phối hợp vận động, thuyết phục các đương sự thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án thành công, không phải tổ chức cưỡng chế.

Tổng số việc đã thụ lý trong năm là 7.362 việc, tăng 590 việc so với cùng kỳ. Tỷ lệ số việc đã giải quyết xong trên số việc có điều kiện thi hành đạt 80,5% (vượt 8% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao). Tổng số tiền đã thụ lý 803.071.447.000 đồng, tăng 13.509.348.000 đồng, so với cùng kỳ. Tỷ lệ số tiền đã giải quyết xong trên số tiền có điều kiện thi hành đạt  40,2% (vượt 8,2% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao).

Về kế hoạch năm 2019, Ban Chỉ đạo THADS các cấp tiếp tục tuyên truyền Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp có hiệu quả. Trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong tổ chức thi hành những vụ việc khó, có vướng mắc. Tổ chức họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh trong việc phối hợp. Chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của cơ quan, tổ chức và công dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo THADS trong năm qua, đồng chí đề nghị Cục Thi hành án dân sự, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo, phối hợp với các đợn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt kéo dài gây bức xúc trong xã hội; tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản theo thẩm quyền, đặc biệt là bán tài sản thi hành án. Đối với UBND các huyện, thị xã, xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ chính trị chung của các cấp các ngành để có phương hướng chỉ đạo sự phối hợp của toàn thể hệ thống chính trị trong công tác thi hành án dân sự. Kịp thời chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong THADS…

Song Nguyên


Bản in