SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết Website
Tài liệu kỳ họp bất thường
STT NỘI DUNG TÊN FILE
1 Chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh
Xem file
2 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
3 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
Xem file
4 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Đắk Nông, sử dụng vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu A (ADB)
Xem file
5 Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông
Xem file
6 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ đầu tư dự án Bênh viện Đa khoa chuyên sâu
Xem file
7 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 tỉnh Đắk Nông
Xem file
8 Báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
9 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Danh mục thu hồi đất bổ sung năm 2019
Xem file
10 Thông báo triệu tập kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file

 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển