SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
0
7
1
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1
Liên kết web
Tài liệu kỳ họp bất thường
STT NỘI DUNG TÊN FILE
1 Chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh
Xem file
2 Thông báo triệu tập kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Xem file
3 Test tai lieu ki hop
Xem file
4 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông
Xem file
5 Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông năm 2019
Xem file
6 Báo cáo tóm tắt về việc thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Xem file
7 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Xem file
8 Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đắk Nông
Xem file