Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
6
1
0
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 20  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai
Cấp đổi giấy chứng nhận quyề sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại giấy chứng nhận Trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất Đất đai
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp - Hộ tịch
Xem word online
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản Tư pháp - Hộ tịch
Xem word online
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiềnSD đất sang hình thức thuê đất, từ thuê đất sang giao đất có thu tiền SD đất Đất đai
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận Đất đai
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Đất đai
Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận Đất đai
Đăng ký chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo cấp đổi Giấy chứng nhận Đất đai
Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Đất đai
Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai
Thủ tục Chứng thực chữ ký Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Tư pháp - Hộ tịch
Xem word online
Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là bất động sản Tư pháp - Hộ tịch
Xem word online
Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật Tư pháp - Hộ tịch
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Tư pháp - Hộ tịch
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển