Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nghiêm túc hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong công tác lập pháp
Chủ Nhật, Ngày 17 Tháng 04 Năm 2022 | Lượt xem: 559 | | |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Nhiều tích cực, đổi mới trong thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2021 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, các cơ quan đã có rất nhiều nỗ lực, chất lượng công tác xây dựng pháp luật được nâng lên, số lượng các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khá nhiều. Thực tiễn đã cho thấy nhiều luật, nghị quyết được thông qua phát huy chất lượng, hiệu quả. Trong năm vừa qua, nhiều vấn đề mới, khó đều được giải quyết, xem xét một cách cẩn trọng như nghị quyết về vấn đề phòng, chống dịch được ban hành kịp thời, đặc thù, đặc biệt, đặc cách hay Luật sửa đổi 9 luật cũng đã góp phần tháo gỡ được nhiều vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, kiến tạo phát triển.

Nêu rõ, kinh nghiệm thực tiễn đã cho thấy nội dung nào làm kỹ, tuân thủ quy trình, quy phạm thì chất lượng tốt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải tiếp tục phát huy, duy trì những thành tựu đó; đồng thời phải nghiêm túc hơn nữa trong việc thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trách nhiệm, vai trò của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong việc bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiên quyết, dứt khoát không trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội những dự án đủ điều kiện, thủ tục, hồ sơ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ thêm nhiều phiên họp về công tác lập pháp, tăng thêm thời gian họp cho ý kiến về mỗi dự án tại mỗi phiên để có thể đi sâu vào những vấn đề quan trọng, nhất là những vấn đề còn ý kiến khác nhau để thảo luận thấu đáo rồi mới trình sang Quốc hội.

Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, có những phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải chia thành 2 đợt, có những đợt họp hoàn toàn là dành cho công tác xây dựng pháp luật, có cả những phiên họp ngoài giờ để tiếp tục thảo luận một cách kỹ lưỡng.

Cho biết tình trạng đưa vào Chương trình rồi lại xin rút là thực trạng mà các đại biểu Quốc hội phê bình rất nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, nhất là Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Bởi có những nội dung chưa có báo cáo đầy đủ, chưa rõ nội dung nhưng vẫn đưa vào đề xuất như dự án Luật Phát triển công nghiệp. Trong khi đó, có vấn đề cần phải cập nhật lại không cập nhật như  sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức tín dụng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận. Trong bối cảnh Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu chỉ cho phép kéo dài đến hết năm 2023, sau năm 2023 không có luật nào là luật về xử lý nợ xấu nữa, thì Chính phủ lại không đề cập đến nội dung này. Bên cạnh đó là việc Chính phủ ban hành nghị định nhất là việc ban hành các nghị định quy định về những vấn đề chưa có luật điều chỉnh (nghị định không đầu) phải có chương trình, có kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải nghiêm túc hơn nữa trong việc thực hiện các quy định xây dựng pháp luật, đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, nghiêm túc rồi phải nghiêm túc hơn nữa. Từng cơ quan theo chức trách, nhiệm vụ của mình phải làm cho đúng. Một khi đã làm đúng quy trình pháp luật sẽ không mất thời gian nhiều để thảo luận.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không ngại họp, khi đã đủ hồ sơ, đủ điều kiện, sẵn sàng tổ chức thêm 1 tháng 1 phiên nữa, họp ngày thường không đủ thì họp thứ Bảy, Chủ nhật cũng sẵn sàng. Vấn đề quan trọng là phải làm cho đến nơi, đến chốn, đánh giá tác động cho kỹ, đúng quy trình và quy định.

Nghiên cứu thấu đáo các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 

Cho ý kiến về các dự án luật Chính phủ trình đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đối với dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là dự án luật rất quan trọng song cũng rất phức tạp, nhận thức về vấn đề này còn khác nhau, trong quản lý nhà nước có sự đan xen giữa các bộ, ngành; liên quan đến quản lý Quỹ bảo hiểm y tế, phạm vi chi của bảo hiểm y tế…cần phải được nghiên cứu rất thấu đáo.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) phải rút kinh nghiệm  của Luật Khám bệnh, chữa bệnh khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải cho ý kiến đến hai lần đi sâu vào đề xuất chính sách rồi đến nội dung mới có đủ điều kiện đưa vào Chương trình.

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đồng tình với việc lùi lại thời gian trình một kỳ họp so với trước đây để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh vấn đề này phải quyết tâm thực hiện, không thể nào lùi thêm được nữa.

Liên quan đến dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Chính phủ rà soát một lần khi tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX. Vì vậy, có thể đưa dự án Luật vào Kỳ họp thứ 4 và thông qua tại Kỳ họp thứ 5 để kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Hội nghị trung ương. Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung để nghiên cứu một số nội dung quan trọng quỹ không chia, việc thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã, đánh giá kỹ các chính sách liên quan đến hợp tác xã bởi thực tế nhiều chính sách không đi vào cuộc sống.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu thêm về việc sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cùng một thời điểm, một quốc gia việc xử lý nợ xấu theo hai hệ thống khác nhau. Một nợ xấu thuộc phạm vi của Nghị quyết 42 và một loại nợ xấu xử lý theo Luật Các tổ chức tín dụng và luật có liên quan. Việc này không thể kéo dài. Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu chỉ kéo dài đến năm 2023. Sau thời điểm này nếu như không có sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng thì sẽ đình chỉ hiệu lực của Nghị quyết 42 và cũng không xây dựng luật về xử lý nợ xấu. Do đó, Chính phủ cần xem xét để lấp được khoảng trống để 2 hệ thống này chập vào với nhau.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 9 vừa qua, trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá và các luật có liên quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm về các luật này.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại, việc trình các dự án luật tùy thuộc vào chất lượng chuẩn bị của Chính phủ với tinh thần nội dung nào "chín", đủ điều kiện, chuẩn bị cho kỹ lưỡng theo đúng các quy trình bởi "giục tốc bất đạt"; trong quá trình đó, các cơ quan của Quốc hội sẽ đồng hành vào cuộc từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cố gắng, nỗ lực cao nhất, sắp xếp thời gian để cho ý kiến các dự án luật./.

Bảo Yến

Nguồn: https://quochoi.vn/

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 421000
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333