Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
ĐBQH Đắk Nông thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 10 Năm 2022 | Lượt xem: 524 | | |

Chiều 25/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV nghe Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).

Thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đánh giá cao việc tiếp thu, giải trình của Ủy ban Kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Liên quan đến mức thuế suất ưu đãi, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng, theo Điều 67 dự thảo Luật, dự kiến sửa Khoản 3, Điều 10 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, hạ thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng dầu khí ở mức tối thiểu từ 32% xuống 25%. Tức là từ 25% đến 50% và bỏ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Liên quan đến Điều 54 dự thảo Luật, có đưa ra 3 khoản: khoản thứ nhất là quy định chung, khoản thứ 2 là áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng dầu khí được chính sách ưu đãi đầu tư là 32%. Và khoản 3 thì quy định hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt, chỉ áp dụng mức thuế suất là 25%. Từ đây, có mấy vấn đề đặt ra như sau:

Thứ nhất, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến sửa đổi khung thuế suất là từ 25 đến 50%. Trong Luật này lại quy định lại đối với ưu đãi đặc biệt là 25% (mức thấp nhất). Vấn đề đặt ra là khi nào thì chúng ta áp dụng 45 hoặc 50%. Trong khi Khoản 3, Điều 10 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũ lại giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Nghĩa là, trong quá trình triển khai, mà ký kết các hợp đồng dầu khí thì Chính phủ sẽ hướng dẫn khi nào chúng ta áp dụng mức 32%, khi nào thì 40% hoặc 50%. Nhưng trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), quy định ưu đãi đặc biệt là 25% và ưu đãi là 32% mà bỏ quy định tại Khoản 3 của Điều 10 về giao Chính phủ quy định chi tiết, như vậy là không hợp lý.

Thứ hai, khi rà soát các luật có liên quan, về quy định thuế suất, thì hiện nay về cơ bản các luật không quy định về thuế suất. Trong khi, UBTV Quốc hội đã chỉ đạo, đối với các luật không phải về thuế thì không quy định về thuế suất.

Do đó, đại biểu Nguyễn Trường Giang đồng ý sửa Khoản 3, Điều 10 của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là hạ thuế suất tối thiểu từ 25% đến 50%. Đồng thời, nếu được, chúng ta đưa ngay vào Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng dầu khí mà hưởng chính sách ưu đãi đầu tư thì áp dụng mức thuế 32% và 25% đối với hợp đồng dầu khí hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt. Đối với các hợp đồng dầu khí khác, theo phương án giao Chính phủ quyết định hoặc giao UBTV Quốc hội quyết định trên cơ sở Chính phủ trình.

Tham gia thảo luận về dự án luật này, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn ĐBQH Đắk Nông cho rằng: để xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về căn cứ xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và phù hợp đúng đặc thù của dự án dầu khí, đề nghị bổ sung định nghĩa về chi phí hoạt động dầu khí vào Điều 3 (Giải thích từ ngữ). Về lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí, dự thảo Luật không có quy định cụ thể đối với quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí mà chỉ có duy nhất quy định mang tính nguyên tắc trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí mà nhà thầu dầu khí/nhà đầu tư có nghĩa vụ phải thực hiện (Khoản 12 Điều 58). Tuy nhiên, quy định này chưa thể hiện được việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí vì dự thảo Luật chưa có quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí. Mặt khác, Khoản 1, Điều 4 của Dự thảo Luật không có quy định về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí sẽ được thực hiện theo Luật Dầu khí.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn ĐBQH Đắk Nông thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Trong khi đó, Khoản 4, Điều 1 của Luật Đấu thầu hiện hành đã quy định rõ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động dầu khí không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Do đó, để không tạo ra “khoảng trống” giữa các quy định pháp luật hiện hành, đại biểu Trần Thị Thu Hằng kiến nghị sửa đổi Khoản 12, Điều 58 như sau: “Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa dầu khí phục vụ hoạt động dầu khí và điều tra cơ bản về dầu khí theo quy định của hợp đồng dầu khí và Luật này trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả và ưu tiên ký kết các hợp đồng dịch vụ với tổ chức, cá nhân Việt Nam; báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa dầu khí phục vụ hoạt động dầu khí”.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng đề nghị bổ sung điểm d, Khoản 1, Điều 4 như sau: “Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp, dịch vụ dầu khí phục vụ hoạt động dầu khí và điều tra cơ bản về dầu khí”. Việc bổ sung này là cần thiết để khẳng định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ dầu khí sẽ áp dụng Luật Dầu khí, nhằm đảm bảo tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột giữa các Luật dẫn đến việc không áp dụng được trên thực tế triển khai dự án dầu khí.

Đối với việc áp dụng quy định về xử lý chi phí của PVN, theo đại biểu Hằng, thực tế hiện nay các nghĩa vụ của nước chủ nhà trong các hợp đồng dầu khí hoặc các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ phần sản phẩm của nước chủ nhà hoặc các chi phí quản lý mà PVN được hưởng khi thực hiện một phần công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dầu khí, dự thảo Luật Dầu khí hiện tại đã có quy định tại Khoản 4, Điều 64. Trong trường hợp không có quy định chuyển tiếp đối với các nguyên tắc quy định tại Điều 63 thì không có cơ sở để giải quyết được các vấn đề vướng mắc đã và đang phải xử lý liên quan đến việc xử lý các chi phí của PVN do không thể áp dụng quy định của Luật Dầu khí sửa đổi để xử lý vấn đề đã xảy ra trước thời điểm Luật Dầu khí sửa đổi có hiệu lực. Mặt khác, quy định này chỉ là cơ sở để giải quyết các vướng mắc đang tồn tại giữa PVN và Chính phủ khi PVN thực hiện các công việc quản lý nhà nước về dầu khí đã được phân công, không liên quan đến trách nhiệm của PVN với tư cách là doanh nghiệp với Chính phủ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của nước chủ nhà trong các hợp đồng dầu khí đã ký.

Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất và tính khả thi trong quá trình thực hiện, đại biểu đề xuất bổ sung Khoản 3, Điều 69, cụ thể như sau: “3. Việc xử lý chi phí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo quy định tại Khoản 4, Điều 64 được áp dụng đối với các hợp đồng dầu khí được ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực”.

 

Nguồn Báo Đắk Nông

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 420957
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333