Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
ĐBQH Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng thảo luận về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)
Thứ Năm, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2022 | Lượt xem: 500 | | |

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 2/11, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn ĐBQH Đắk Nông tham gia thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường chiều 2/11

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho rằng, qua  đối chiếu với các văn bản có liên quan như: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật bảo vệ bí mật Nhà nước... nhận thấy có nhiều nội dung trong Nội quy này quy định lại những nội dung đã có trong các văn bản nêu trên. Vì vậy, kiến nghị chung của đại biểu Trần Thị Thu Hằng là cơ quan soạn thảo cần rà soát lại, bỏ những nội dung này trong Nội quy, nếu có chỉ quy định cụ thể, chi tiết hơn những nội dung chưa rõ để dễ triển khai thực hiện.

Cụ thể, tại khoản 2, Điều 3, dự thảo Nội quy quy định về việc đại biểu Quốc hội có trách nhiệm báo cáo trong trường hợp không thể tham dự phiên họp tại kỳ họp. Với quy định trên sẽ không linh hoạt, và có thể phát sinh những công việc đột xuất nên đại biểu cũng không biết trước sẽ vắng mặt tổng số buổi là bao nhiêu. Do đó, để đảm bảo sự linh hoạt, thuận lợi trong điều hành của Chủ tịch Quốc hội, cần chỉnh sửa lại quy định trên theo hướng: chỉ trong trường hợp đại biểu Quốc hội vắng mặt “2 ngày liên tục trở lên”  tại  kỳ họp mới do Chủ tịch Quốc hội quyết định; đồng thời bổ sung quy định cụ thể về thời hạn đại biểu gửi văn bản đến Trưởng đoàn và Tổng Thư ký để Chủ tịch Quốc hội có thời gian quyết định cho phép hoặc không cho phép vắng mặt trong thời hạn nhằm bảo đảm đại biểu có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp.

Đối với quy định về người được mời tham dự kỳ họp, dự thính tại phiên họp Quốc hội, tại khoản 5, Điều 5 của dự thảo Nội quy cần quy định rõ về những phiên họp mà công dân được dự thính; số lượng và thành phần được mời. Đây cũng là dịp để Nhân dân giám sát trực tiếp hoạt động của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội. Đồng thời, đề nghị giao Tổng thư ký Quốc hội quy định về việc khách đến thăm quan Nhà Quốc hội, dự các phiên họp của Quốc hội trong thời gian Quốc hội đang họp để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn kỳ họp Quốc hội.

ĐBQH Đắk Nông Trần Thị Thu Hằng góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) cần rà soát, loại bỏ những nội dung chồng chéo với các văn bản, quy định hiện hành

Về chương trình kỳ họp Quốc hội: theo khoản 2, Điều 6 dự thảo Nội quy: “Dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội được gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ họp bất thường”. Việc xin ý kiến hiện nay chỉ mang tính hình thức, vì thực tế từ trước đến nay tất cả chương trình dự kiến ban đầu gửi xin ý kiến cả về thời  gian, nội dung đều có sự sai khá lớn so với dự kiến chương trình thông qua tại phiên trù bị của các kỳ họp Quốc hội. Nguyên nhân chính là do công tác chuẩn bị tài liệu không đảm bảo. Vì vậy, theo đại biểu chỉ nên giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội dựa trên tình hình thực tế, trao đổi, thống nhất với các cơ quan, tổ chức hữu quan dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị.

Về tài liệu phục vụ kỳ họp, quy định tại Điều 7 dự thảo Nội quy: Theo quy định trong Nội quy hiện hành, các dự án luật, dự thảo nghị quyết, dự án khác phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội; các tài liệu khác phải được gửi đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên, trong thực tế, vấn đề này còn chưa được thực hiện nghiêm túc, còn rất nhiều nội dung đến sát ngày họp mới gửi đến đại biểu Quốc hội. Vì vậy, đại biểu không có thời gian nghiên cứu và trong dự thảo lần này không có quy định về thời gian gửi các loại tài liệu này cho đại biểu Quốc hội. Do đó, cần có quy định cụ thể về thời gian, chế tài cụ thể, mạnh mẽ hơn để tài liệu phải được gửi đến đại biểu Quốc hội đúng thời hạn. Có như vậy mới giúp đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu tài liệu để đóng góp hiệu quả hơn vào các quyết định của Quốc hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; phối hợp chặt chẽ, theo sát cơ quan soạn thảo trong việc xây dựng các dự án, dự thảo. Trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách, kiên quyết không tiến hành thẩm tra dự án, dự thảo khi chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn; không bố trí vào chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội những dự án, dự thảo được đề nghị bổ sung sát phiên họp, kỳ họp; hạn chế tối đa việc xem xét, cho ý kiến về nội dung đồng thời với việc quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Về lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng phiếu xin ý kiến quy định tại Điều 10, dự thảo Nội quy cần quy định các nội dung phiếu xin ý kiến phải bao quát được những khía cạnh của vấn đề cần xin ý kiến; kết hợp với việc quy định cụ thể thời gian từ khi gửi phiếu xin ý kiến đến khi gửi lại phiếu xin ý kiến của đại biểu Quốc hội để đại biểu có thời gian nghiên cứu, cho ý kiến chất lượng cao hơn. Riêng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xin ý kiến đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu hoàn thiện hơn, tiến tới không sử dụng văn bản giấy (trừ các vấn đề đề mang nội dung mật).

Về thảo luận tại phiên họp toàn thể (Điều 18, của dư thảo Nội quy): Tại điểm d, khoản 2, để đảm bảo tính linh hoạt, đại biểu Hằng đồng ý với quy định “căn cứ nội dung và tình hình thảo luận thực tế, Chủ tịch Quốc hội hoặc Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công điều hành phiên họp có thể mời đại biểu phát biểu không theo thứ tự đăng ký”. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ hội được phát biểu bình đẳng giữa các đại biểu, đại biểu đề nghị phải quy định rõ việc này chỉ thực hiện đối với các nội dung thảo luận cần nắm bắt ý kiến rộng rãi các địa phương trong cả nước như các thảo luận về kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, giám sát tối cao, chất vấn... Việc này cũng phải thực hiện xin ý kiến của Quốc hội ngay từ đầu phiên thảo luận, tránh tình trạng thực hiện vào gần cuối phiên như thời gian vừa qua gây tâm lý không công bằng đối với nhiều đại biểu. Đồng thời, nhằm tránh tình trạng đăng ký tranh luận để phát biểu trước, đại biểu đề nghị bổ sung thêm quy định về trường hợp yêu cầu đại biểu Quốc hội dừng tranh luận là “đăng ký tranh luận để được phát biểu trước mà không có nội dung tranh luận”.

Tại khoản 2, Điều 30 của dự thảo Nội quy này cũng cần bổ sung quy định về thời hạn gửi hồ sơ trình Quốc hội về nhân sự để bảo đảm đại biểu Quốc hội có đủ thời gian nghiên cứu trước khi biểu quyết.

Nguồn Báo Đắk Nông

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 421049
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333