Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
ĐBQH Trần Thị Thu Hằng thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Thứ Tư, Ngày 15 Tháng 06 Năm 2022 | Lượt xem: 573 | | |

Dự thảo Luật đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Hiến pháp 2013. Nội dung dự thảo Luật đã quy định cụ thể, chi tiết, đưa các quy định trong các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành vào trong dự thảo. Dự thảo đã sửa nhiều quy định không còn phù hợp của Luật hiện hành, đồng thời sắp xếp lại các quy định trong Luật một cách hợp lý, logic hơn; bổ sung một số nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình… Các nội dung sửa đổi, bổ sung cũng bảo đảm phù hợp hơn với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

ĐBQH Trần Thị Thu Hằng thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Để tiếp tục góp phần hoàn thiện dự thảo Luật, theo đại biểu Trần Thị Thu Hằng, khái niệm “gia đình” theo khoản 2 Điều 3 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 là “tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật này”. Theo đó, người đã ly hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng không được xác định là thành viên trong gia đình. Như vậy, quy định tại khoản 2, Điều 4 của dự thảo Luật này thực chất là mở rộng phạm vi áp dụng của hành vi bạo lực gia đình đối với đối tượng không phải là thành viên gia đình và không thống nhất với khái niệm bạo lực gia đình quy định tại khoản 1 Điều 3 của dự thảo Luật.

Phòng, chống bạo lực gia đình chỉ nên áp dụng trong phạm vi các quan hệ gia đình, không nên mở rộng đối với trường hợp người đã ly hôn hoặc chung sống với nhau như vợ chồng (trừ trường hợp được pháp luật công nhận hôn nhân thực tế) như dự thảo Luật. Nhất là đối với trường hợp người đã ly hôn thì không còn phát sinh quan hệ hôn nhân, cho nên nếu có hành vi bạo lực thì sẽ do pháp luật về lĩnh vực khác (như hình sự, hành chính…) điều chỉnh.

Mặt khác, thuật ngữ “Bạo lực gia đình trên cơ sở giới” là dựa trên cơ sở thuật ngữ “Bạo lực gia đình”, chỉ đơn giản là “dựa trên giới tính”. Do đó khi giải thích dự thảo không nên đưa ra một thuật ngữ mới, khác với nội hàm của “bạo lực gia đình”. Thuật nữ này không sử dụng trong Luật, vì vậy đại biểu đề nghị không nên đưa vào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên thảo luận chiều 14/6

Về nguyên tắc hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình (Khoản 2 Điều 20), đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho rằng việc quy định về nguyên tắc hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở tôn trọng sự thỏa thuận, tinh thần tự nguyện giữa hai bên. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn nội dung của một số nguyên tắc. Ví dụ tại điểm d cần làm rõ hơn sự phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước là phù hợp với quy định nào, luật nào…; đồng thời, rà soát, đối chiếu các nguyên tắc này với quy định trong Luật Hòa giải ở cơ sở để bảo đảm tính thống nhất, tránh mâu thuẫn, chồng chéo. Ví dụ: cần quy định rõ không được tiến hành hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình khi thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 3 của Luật Hòa giải ở cơ sở (trường hợp không được phép hòa giải).

Về việc bảo vệ, hỗ trợ người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và người báo tin, tố giác vụ việc bạo lực gia đình (Điều 39): Tại khoản 3, Điều 39 quy định: “Người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình không phải bồi thường thiệt hại về tài sản liên quan đến người gây bạo lực gia đình trong trường hợp áp dụng các biện pháp cấp thiết để giải cứu người bị bạo lực gia đình đang trong tình trạng nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng”.

Đại biểu cơ bản tán thành quy định này nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tham gia vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình cũng như khuyến khích họ báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu đối với trường hợp gây ra thiệt hại về tài sản liên quan đến cả những người khác mà không phải là người gây ra bạo lực gia đình (như người bị bạo lực gia đình hoặc người sinh sống cạnh nhà của người bị bạo lực gia đình…); đồng thời, đề nghị quy định việc bảo vệ bí mật thông tin của người báo tin, tố giác vụ việc (trên thực tế, người báo tin thường là người thân hoặc hàng xóm, nếu không được pháp luật bảo vệ bí mật thông tin thì họ sẽ ngại báo tin, tố giác vụ việc).

Về cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình khác tại Điều 45 quy định: “Các cơ sở khác có chức năng trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình là cơ sở do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật…” và việc đăng ký nội dung, phạm vi hoạt động của các cơ sở này với cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

Đề nghị làm rõ trường hợp do cơ quan, tổ chức thành lập là loại hình cơ sở công lập thì có bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Trường hợp là các cơ sở ngoài công lập thì cần quy định cụ thể hơn về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở này. Bên cạnh đó, tại Điều 46 đang quy định quá nhiều điều kiện, tiêu chuẩn đối với nhân viên tại cơ sở này. Do vậy, đề nghị rà soát để quy định bảo đảm tính khả thi, thu hút được nguồn nhân lực vào làm việc tại các cơ sở.

Nguồn Báo Đắk Nông online

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 420975
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333