Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Đoàn ĐBQH Đắk Nông góp ý các dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự
Thứ Tư, Ngày 02 Tháng 11 Năm 2022 | Lượt xem: 599 | | |

Chiều 1/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại tổ về 2 dự án luật gồm: dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự. Đoàn ĐBQH Đắk Nông đã có 3 lượt ý kiến tham gia thảo luận về 2 dự thảo luật này.

1. Góp ý về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Tham gia góp ý về dự án Luật này, Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đề nghị sửa đổi khoản 16, Điều 4 như sau: “Người có quan hệ gia đình bao gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, anh ruột, chị ruột, em ruột”. Bởi vì, thứ nhất, việc quy định chi tiết như trong Dự thảo Luật là đúng, nhằm phòng, chống tham nhũng tài sản của tổ chức kinh tế hợp tác hoặc thâu tóm lợi ích nhóm gia đình. Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc xảy ra tham nhũng trong tổ chức kinh tế hợp tác rất ít khi xảy ra vì có hệ thống kiểm soát chéo bao gồm: hoạt động kiểm soát của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; hoạt động kiểm soát của thành viên; hoạt động kiểm soát của hội đồng quản trị. Thứ hai, trong một đại gia đình, bố mẹ còn độ tuổi lao động, các con có gia đình, có sổ hộ khẩu riêng, có tài sản riêng thì cùng được tham gia trong một tổ chức kinh tế hợp tác. Thứ ba, trong thực tiễn, nhiều hợp tác xã siêu nhỏ, số thành viên ít, dưới 10 người, nhưng đã có số đông là anh em ruột, bố mẹ, họ đều có gia đình riêng, có kinh tế hộ gia đình độc lập. Theo quy định về điều kiện thành viên thì họ đủ điều kiện tham gia hợp tác xã, khi cùng tham gia họ rất dễ bảo nhau, tin nhau để cùng góp vốn sản xuất kinh doanh. Nếu quy định quá chặt chẽ như trên sẽ là rào cản cho việc thành lập và tổ chức hoạt động của các hợp tác xã.

Đại biểu Dương Khắc Mai cũng đề nghị sửa  đổi tại khoản 1, Điều 58: “từ 06 tháng thành 12 tháng”. Vì ở nhiều địa phương trên cả nước, sản phẩm nông sản chỉ được thu hoạch một năm một lần (như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ, xoài, nhãn, vải...). Tức là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã chỉ góp vốn khi họ bán được sản phẩm. Nếu quy định 06 thì sẽ gây khó khăn, một là họ góp thì phải đi vay nợ lãi với lãi suất cao, không góp thì vi phạm pháp luật, mặc dù họ rất tha thiết tham gia tổ chức kinh tế hợp tác.

Đại biểu Dương Khắc Mai tham gia thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Về thành viên liên kết được quy định tại khoản 24, Điều 4, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi và bổ sung khoản 24, Điều 4 như sau: “Thành viên...... với tổ hợp tác. Số lượng thành viên liên kết không nhiều hơn số lượng thành viên chính thức”. Bởi vì, nếu không có quy định này, bản chất của hợp tác xã khó giữ được, một nhóm cá nhân ít người sẽ điều hành (5 người), thao túng hàng trăm người và ngược lại, hàng trăm thành viên liên kết sẽ làm giàu cho một số ít người (5 người). Mặc dù quyền của thành viên liên kết đã được quy định rất cụ thể trong dự thảo dự án Luật, nhưng về bản chất vẫn là số đông người làm giàu cho một số rất ít người. Bên cạnh đó, các chính sách của nhà nước khi hỗ trợ cho hợp tác xã thì cũng chỉ số ít vài thành viên được hưởng lợi.

Việc giới hạn số lượng thành viên liên kết vô hình chung đã quy định việc tổ chức kinh tế hợp tác muốn mở rộng thành viên liên kết thì phải mở rộng thành viên chính thức. Điều luật này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng và phát triển tổ chức kinh tế hợp tác.

Tại Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 18, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu và bổ sung mức được giảm cụ thể là bao nhiêu %. Còn tại Điều 68, dự thảo Luật chưa làm rõ được thế nào là lợi ích thành viên, thế nào là lợi nhuận của tổ chức kinh tế hợp tác.

Tham gia góp ý vào dự thảo Luật này, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, Đoàn ĐBQH Đắk Nông thống nhất với quan điểm là tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tập thể của hợp tác xã ở nước ta thời gian tới và việc sửa đổi Luật hợp tác nhằm phù hợp với điều kiện của nước ta là rất cần thiế. Tuy nhiên, tại Điều 77 về chấm dứt tư cách thành viên: Điểm a, Khoản 1 “thành viên là cá nhân chết bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất tích, bị hạn chế và họ mất năng lực hành vi dân sự”, đại biểu đề nghị sửa lại là “thành viên là cá nhân đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế về năng lực và hành vi dân sự”. Tại khoản 2, Điều 68 quy định sau khi bị trừ tất cả các loại quỹ đi thì có ba loại hình phân phối thu nhập như sau: theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là chủ yếu; theo mức độ đóng góp sức lao động và theo tỷ lệ phần trăm góp vốn. Nếu hiểu theo cách sắp xếp vấn đề như trên thì chúng ta xác định rõ tinh thần chủ yếu là phân phối theo mức độ sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Trong khi, theo Luật hợp tác xã năm 2012 thì quy định sau khi trừ các loại quỹ,  một phần chia theo tỉ lệ góp vốn và một phần chia theo tỷ lệ sử dụng dịch vụ. Điều đó có nghĩa là cho phép hợp tác xã tự quyết định điều lệ của mình ở mức chia một vấn đề khác, trên thực tế, hợp tác xã rất rất khó huy động vốn. Vì khi hợp tác xã hoạt động tốt và lợi nhuận để chia theo chế độ dịch vụ và tỷ lệ góp vốn thì người có vốn nhiều sẽ nhận thấy sự bất công. Trường hợp rủi ro, các hợp tác xã giải thể, phá sản và tỷ lệ chia theo dịch vụ thì thành viên nông dân đã được thụ hưởng rồi còn người góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trước phần góp vốn của mình, vô hình chung, mất luôn phần có vốn và không ai chịu trách nhiệm. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tách ra một khoản quy định cụ thể tối đa về lợi ích của thành viên, trong đó quy định hợp tác xã phải có trách nhiệm tối đa hóa lợi ích thành viên thông qua việc sử dụng dịch vụ đưa vào dịch vụ đầu tư.

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng thống nhất với quan điểm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế tập thể 

2. Góp ý về dự án Luật Phòng thủ dân sự

Tham gia góp ý, thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự, đại biểu Dương Khắc Mai nhấn mạnh: Tại khoản 2, Điều 21 quy định cấp độ phòng thủ dân sự, trong dự án Luật quy định 4 cấp Phòng thủ dân sự. Tuy nhiên, tại Điều 24 quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm phòng thủ dân sự, dự thảo Luật không quy định cấp nào triển khai thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 4 để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố trong tình trạng khẩn cấp. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm vào khoản 5, Điều 24 của dự thảo Luật như sau:

“5. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 3 và phòng thủ dân sự cấp độ 4”.

Tại Điều 44, dự thảo Luật quy định Quỹ Phòng thủ dân sự được hình thành trên cơ sở điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự. Hiện nay, các quỹ có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự (Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch; Quỹ Bảo vệ môi trường; Quỹ hỗ trợ khắc phục thiệt hại hạt nhân) có các đối tượng thu, chi mang tính chuyên ngành hoàn toàn khác nhau. Do đó, khi Quỹ Phòng thủ dân sự hình thành trên cơ sở điều tiết từ các quỹ trên cần phải xác định cụ thể chi hỗ trợ theo đúng nội dung chi của từng quỹ. Ví dụ, không thể chi hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai cho các thảm họa, sự cố ngoài thiên tai.

Nguồn báo Đắk Nông

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 421065
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333