Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Đoàn ĐBQH Đắk Nông góp ý về các dự án luật, dự thảo nghị quyết
Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2022 | Lượt xem: 608 | | |

Tham gia thảo luận tại tổ về các dự thảo nghị quyết, dự án luật diễn ra vào chiều 24/10, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đã có nhiều ý kiến góp ý sát thực, góp phần vào công tác xây dựng luật, các nghị quyết của Quốc hội.

1. Góp ý về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Đắk Nông cho rằng, việc ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội nhằm tiếp tục cải tiến cách thức, quy trình, thủ tục tiến hành kỳ họp, nâng cao chất lượng các kỳ họp của Quốc hội. Mặt khác, để Quốc hội thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ do luật định, bảo đảm hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu lực và hiệu quả hơn, từng bước đáp ứng nguyện vọng của cử tri, Nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, qua  đối chiếu với các văn bản có liên quan như: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước... nhận thấy có nhiều nội dung trong Nội quy này quy định lại những nội dung đã có trong các văn bản nêu trên. Vì vậy, kiến nghị chung của Đoàn là rà soát lại, bỏ những nội dung này trong Nội quy, nếu có chỉ quy định cụ thể, chi tiết hơn những nội dung chưa rõ để dễ triển khai thực hiện.

Ngoài ra, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị không nên dẫn chiếu lại nội quy kỳ họp, nếu có chỉ nên hướng dẫn chi tiết, cụ thể để trong quá trình thực hiện cho đầy đủ, rõ ràng.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Đắk Nông tham gia thảo luận tại tổ

Về tài liệu phục vụ kỳ họp, theo quy định trong Nội quy hiện hành thì các dự án luật, dự thảo nghị quyết, dự án khác phải được gửi đến ĐBQH chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội; các tài liệu khác phải được gửi đến ĐBQH chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên, trong thực tế, vấn đề này còn chưa được thực hiện nghiêm túc, còn rất nhiều nội dung đến sát ngày họp mới gửi đến ĐBQH. Vì vậy, đại biểu không có thời gian nghiên cứu. Trong dự thảo lần này không có quy định về thời gian gửi các loại tài liệu này cho ĐBQH. Do đó, cần có quy định cụ thể về thời gian, chế tài cụ thể, mạnh mẽ hơn để tài liệu phải được gửi đến ĐBQH đúng thời hạn, có như vậy mới giúp đại biểu dành thời gian nghiên cứu tài liệu để đóng góp hiệu quả hơn vào các quyết định của Quốc hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; phối hợp chặt chẽ, theo sát cơ quan soạn thảo trong việc xây dựng các dự án, dự thảo. Trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách, kiên quyết không tiến hành thẩm tra dự án, dự thảo khi chưa đủ các tài liệu trong hồ sơ hoặc hồ sơ gửi không đúng thời hạn; không bố trí vào chương trình phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp Quốc hội những dự án, dự thảo được đề nghị bổ sung sát phiên họp, kỳ họp; hạn chế tối đa việc xem xét, cho ý kiến về nội dung đồng thời với việc quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Về Chương trình kỳ họp Quốc hội: theo Khoản 2, Điều 6 dự thảo Nội quy “Dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội được gửi xin ý kiến ĐBQH, các cơ quan, tổ chức hữu quan chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ họp thường lệ và chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp đối với kỳ họp bất thường”. Theo đại biểu Dương Khắc Mai, chỉ nên giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội dựa trên tình hình thực tế, trao đổi, thống nhất với các cơ quan, tổ chức hữu quan dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên họp trù bị.

Cũng góp ý về Dự thảo nghị quyết này, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông cho rằng đối với nội quy kỳ họp, tài liệu đóng dấu mật nhưng không tách số liệu nào là mật ra một tài liệu riêng. Vì thế, nếu phát biểu, thảo luận, đại biểu không biết sử dụng được những số liệu nào, phát biểu cái gì. Trong khi đó, nội quy, quy định cấm ĐBQH tiết lộ bí mật Nhà nước. Vì vậy, đối với phần dữ liệu, số liệu mật cần tách riêng ra, ví dụ các số liệu thi hành án hình sự; số liệu liên quan đến quốc phòng an ninh...

Liên quan đến phát thanh truyền hình trực tiếp (Điều 9), đại biểu Nguyễn Trường Giang đề nghị bổ sung thêm phiên giám sát tối cao vào phát thanh truyền hình trực tiếp.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đề nghị bổ sung thêm phiên giám sát tối cao vào phát thanh truyền hình trực tiếp

Về phiên họp của các ủy ban, trong nội quy kỳ họp của Dự thảo nghị quyết có nêu “các đại biểu không phải là thành viên ủy ban có quyền tham dự phiên họp của hội đồng ủy ban trong kỳ họp”. Đại biểu cho rằng quy định này chưa ổn, cần quy định cụ thể để bảo đảm quy mô, số lượng thành viên ở mỗi lần họp.

Liên quan đến tiêu đề kỳ họp bất thường, đại biểu Phạm Nam Tiến, Đoàn ĐBQH Đắk Nông cho rằng, kỳ họp bất thường chỉ phù hợp đối với thời điểm, điều kiện cực kỳ đặc biệt. Vì vậy, nên xem xét thay đổi cụm từ này để phù hợp hơn.

2. Góp ý Dự thảo Nghị quyết về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Đắk Nông nhất trí về sự cần thiết phải ban hành nghị quyết này nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm xử lý cán bộ công chức, viên chức vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, để thể chế hóa các chủ trương cuả Đảng, cụ thể là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tăng cường kiểm soát quyền lực và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Quy định số 69 của Bộ Chính trị; Điều 80 của Luật công chức và Điều 53 của Luật Viên chức, so với các quy định kỷ luật về Đảng đang có sự chênh nhau. Để giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ; bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ khi thực hiện việc kỷ luật cán bộ công chức, đại biểu Dương Khắc Mai nhất trí cao với đề nghị của Chính phủ. Đó là, về đối tượng phải thi hành vi phạm kỷ luật trong phạm vi hành chính, thời hiệu là 5 năm đối với khiển trách và 10 năm đối với cảnh cáo để trùng khớp với thời hiệu kỷ luật bên Đảng. Cần tiếp tục rà soát các luật cán bộ, công chức, viên chức và các luật liên quan khác để trình Quốc hội sửa đổi, bảo đảm sự thống nhất trong việc xử lý kỷ luật trong thực hiện hành vi vi phạm Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; bảo đảm thống nhất trong thời hiệu kỷ luật của hệ thống chính trị.

Về thời hiệu xử lý kỷ luật, đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH Đắk Nông thống nhất vì chúng ta đã thực hiện Nghị định 69. Hình thức bây giờ chúng ta xem xét việc đưa vào nghị quyết kỳ họp hay là sửa luật. Nếu chúng ta sửa luật, theo thủ tục rút gọn, vẫn mất rất nhiều thời gian. Do đó, đại biểu Nguyễn Trường Giang đồng ý với phương án trước mắt, liên quan đến thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, thì chúng ta đưa vào nghị quyết cuộc họp. Trong thời gian tới, đề nghị Chính phủ nghiên cứu để sửa Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức. Nếu thực hiện đầy đủ Nghị quyết 69, thì không chỉ mỗi thời hiệu mà còn có cả việc nâng lương, bổ nhiệm, quy hoạch...

Đại biểu Phạm Nam Tiến, Đoàn ĐBQH Đắk Nông thảo luận tại tổ

3. Góp ý Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Đại biểu Dương Khắc Mai thống nhất cao vì trước sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, đặc biệt là giao dịch tiền tệ. Trong những năm gần đây, tình hình tham nhũng, kê khai tài sản không minh bạch... thì việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền là cấp bách, cần thiết trong điều kiện hiện nay. Mục đích nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật như tham nhũng, các loại tội phạm khác liên quan. Việc sửa đổi luật cũng bảo đảm cam kết mà Việt Nam đã thực hiện.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh: tại Khoản 2, Điều 1 của Dự án Luật có câu “...việc phòng, chống rửa tiền với mục đích tài trợ khủng bố được quy định tại luật này và Luật Chống khủng bố...”. Nguồn gốc của Khoản 2 này, khi chúng ta ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, khi đó, các tổ chức quốc tế quy định nếu chúng ta không có điều khoản này, sẽ đưa vào danh sách đen hoặc chúng ta phải sửa Luật Phòng, chống khủng bố. Điều 34 của Luật Phòng, chống khủng bố, bản chất dù tiền sạch, tiền bẩn gì đều có sự kiểm soát, can thiệp. Vì vậy, có nên để Khoản 2 Điều 1 này hay không?. Nếu để, khi đọc vào người ta sẽ hiểu có 2 loại gồm phòng, chống rửa tiền nói chung và phòng, chống rửa tiền với mục đích tài trợ khủng bố. Trong khi đó, chúng ta đã sửa Điều 34 của Luật Phòng, chống khủng bố rồi nên phạm vi điều chỉnh ở nội dung này phải thể hiện rõ ràng.

Liên quan đến quản lý Nhà nước, gần 10 điều đã quy định rất cụ thể thẩm quyền của các bộ. Theo quy định, chức năng của các bộ do Chính phủ quy định. Trong khi đó, Quốc hội lại quy định hết ở Dự thảo luật này. Vì vậy, đề nghị trong Dự án Luật này nên để một điều quy định chung, còn lại giao Chính phủ quy định cụ thể.

Nguồn Báo Đắk Nông

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 420929
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333