Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Đoàn ĐBQH Đắk Nông thảo luận và chất vấn tại kỳ họp Quốc hội
Thứ Năm, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2022 | Lượt xem: 522 | | |

Ngày 3/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV tiếp tục thảo luận và bước vào phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Trong đó, Đoàn ĐBQH Đắk Nông đã tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn.

1. Thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 3/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia thảo luận về dự án Luật này, đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Đắk Nông nhấn mạnh: Luật Đất đai có tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, mỗi cán bộ, người dân. Vì thế, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là dự luật hết sức quan trọng, cần phải được nghiên cứu, xây dựng toàn diện, sâu sát. Đây cũng là dự án luật có liên quan đến hàng loạt luật khác nên cần tính đồng bộ, nhất quán cao.

Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này phải thể hiện được quyết tâm không để “biến dạng” diện tích đất trồng lúa của cả nước

Về cơ bản, đại biểu Dương Khắc Mai, thống nhất cao với nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Chính phủ trình Quốc hội lần này. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với một số quy định còn vướng mắc.

Cụ thể, theo dự thảo Luật, tại Chương VI quy định về thu hồi đất, trưng dụng đất; Chương VII quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Chương VIII quy định về phát triển quỹ đất; Chương IX quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Chương X quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc sắp xếp thứ tự các chương như hiện nay là chưa logic, chưa khoa học. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét đưa quy định về “Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” tại Chương X lên trước Chương VI để đảm bảo tính logic (công nhận quyền sử dụng đất - giao đất cho thuê đất - trưng dụng, thu hồi...).

Tại Điều 4, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về “Áp dụng pháp luật” quy định: “Quản lý và sử dụng đất đai phải thực hiện theo quy định của Luật này. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và luật khác thì thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.” là chưa phù hợp với quy định tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, cần rà soát quy định lại cho phù hợp, thống nhất.

Tại khoản 5, Điều 68 dự thảo Luật đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung này. Vì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Đồng thời, đối với địa phương chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về đất đai trên phạm vi toàn huyện thì không thể thực hiện theo quy định nêu trên.

Tại khoản 3, Điều 127 dự thảo Luật quy định: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: “Người sử dụng đất để quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên”. Tuy nhiên, Điều 17 Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định: “Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên...”. Như vậy, Nhà nước không thu tiền sử dụng đất, nhưng thu tiền thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên; không giao đất rừng đặc dụng cho hộ gia đình, cá nhân; do đó, không thống nhất, đồng bộ theo quy định tại khoản 5, Điều 14 Luật Lâm nghiệp năm 2017 (nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng; thống nhất, đồng bộ với giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất).

Đại biểu Dương Khắc Mai cũng đề nghị đơn vị soạn thảo bỏ cụm từ “không thuộc trường hợp lấn, chiếm đất” tại điểm a khoản 2, Điều 147 dự thảo Luật Đất đai để thống nhất với Điều 35 của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai hướng dẫn cấp GCN QSD đất với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó có trường hợp lấn, chiếm đất “Điều 35. Công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014”.

Tại Điều 50 của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ khái niệm “quyết định quản lý đối với đất đai, tài sản” để có cơ sở áp dụng cho thống nhất.

Thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung tại dự thảo Luật này, Đại biểu Dương Khắc Mai tiếp tục đề nghị trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này, cần có quy định về hạn mức chuyển đổi theo hướng phải duy trì được diện tích đất trồng lúa hơn 3 triệu ha theo quy định của Quốc hội. Tức là phải quyết tâm không để “biến dạng” diện tích đất trồng lúa của cả nước. Nếu dự thảo Luật không quy định chặt chẽ vấn đề này, sẽ đe dọa đến an ninh lương thực.

2. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị 

Chiều 3/11, chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn, đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Đắk Nông nêu câu hỏi: “Kính thưa Quốc hội, tôi xin chuyển đến Bộ trưởng một nội dung. Thời gian qua, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch Nhà nước về phát triển đô thị đã đạt được những bước tiến mới, quan trọng. Tuy nhiên, các vi phạm, sai phạm trong lĩnh vực này trên địa bàn cả nước vẫn còn những diễn biến phức tạp. Nhiều nơi, chất lượng quy hoạch không đảm bảo, đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm không thực hiện, hay còn gọi là quy hoạch treo, và không ít nơi “treo bền vững”, gây lãng phó nguồn lực xã hội, cản trở sự phát triển chung, gây bức xúc trong dư luận. Xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm, giải pháp của Bộ Xây dựng và cá nhân Bộ trưởng trong việc giải quyết căn cơ vấn đề này”.

Ông Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH Đắk Nông chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời “Phải nói là quy hoạch treo là quy hoạch chưa xác định được nguồn lực để thực hiện nên chưa có cơ chế để triển khai đầu tư nên diễn ra tình trạng treo.  Ngoài ra, chất lượng quy hoạch cũng dẫn đến khả năng thực hiện quy hoạch khả thi không cao. Quy hoạch treo, được phản ánh tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp, cuộc sống của người dân, giảm đi hiệu quả chất lượng sống đo thị cũng như là lãng phí tài nguyên, gây bức xúc xã hội.

Liên quan đến việc này, nguyên nhân trước hết là do quy hoạch chúng ta chưa đảm bảo chất lượng, thiếu tầm nhìn, dự báo chưa chính xác, không làm đồng bộ các quy  hoạch liên quan hoặc chưa xác định đủ các yêu tố, nhất là nguồn vốn đầu tư, nhất là đầu tư về hạ tầng, nhà ở cũng như là nguồn lực trong giải phóng mặt bằng.

Việc tổ chức quản lý quy hoạch cũng  chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định. Một số địa phương mở rộng đô thị nhưng chưa tính toán được chính xác yếu tố nguồn lực phát triển nên không thực hiện được quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng. Có phần của năng lực đầu tư không đảm bảo khi triển khai các dự án theo quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn Đoàn ĐBQH Đắk Nông

Trách nhiệm của Bộ xây dựng là chưa kiểm tra, đôn đốc, thanh tra, xử lý và cũng chưa kịp thời hoàn thiện hệ thống quy hoạch để quản lý chặt chẽ hơn quy trình, chất lượng của quy hoạch có tầm nhìn và khả thi.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện pháp luật, bổ sung các quy định để tăng cường quản lý dân cư, nhà đầu tư trong việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch cũng như thẩm định dự án đầu tư về khả năng vốn, năng lực quản lý cũng như năng lực của các cơ quan lập quy hoạch”.

Nguồn Báo Đắk Nông

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 420967
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333