Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì cuộc họp Ban thư ký
Thứ Năm, Ngày 14 Tháng 04 Năm 2022 | Lượt xem: 419 | | |

Dự cuộc họp có Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần cũng các thành viên Ban Thư ký, lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ mục đích của cuộc họp là nhằm đánh giá hoạt động của Ban Thư ký trong thời gian vừa qua, xem xét một số nhiệm vụ trong Quý 2; cho ý kiến về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV là kỳ họp quan trọng với nhiều nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, do đó việc xây dựng chương trình làm việc của kỳ họp phải được tính toán chi tiết, đảm bảo tính đồng bộ về thời gian, khoa học, hợp lý.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh cần tập huấn đội ngũ thư ký để nâng cao hiệu quả trong công việc tổng hợp ý kiến của đại biểu ở thảo luận tổ, tại hội trường, tổng hợp ý kiến tiếp thu giải trình, góp phần giúp công tác này được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội là vấn đề được Chủ tịch Quốc hội rất quan tâm, đề nghị Ban Thư ký thời gian tới cần tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổng hợp biên tập cho các thành viên, phối hợp với các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo báo cáo về hoạt động của Ban Thư ký, thời gian qua, các nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký đều được triển khai, tiến hành hiệu quả, bảo đảm chất lượng. Trong đó, Ban Thư ký và thành viên Ban Thư ký đã tham mưu, phục vụ Tổng Thư ký trong các công việc như: tham mưu 04 dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội; tham mưu về dự kiến Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 12 chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 01 chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chương trình Hội nghị, cuộc họp khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; 02 chương trình giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; chuẩn bị 02 chương trình giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Phan Thị Thùy Linh trình bày báo cáo

Ngoài ra, Ban Thư ký cũng đã tiến hành tham mưu về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Quốc hội, trong đó có tham mưu đề xuất các cơ quan soạn thảo phối hợp giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ; tham mưu về quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có quy trình xây dựng và phát hành Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan xây dựng 03 dự thảo Nghị quyết về các nội dung do Quốc hội giao; các Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Nghị quyết Kỳ họp thứ 2 và Nghị quyết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV…

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3 đã và đang được các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, kịp phục vụ kỳ họp. Các nội dung của kỳ họp cơ bản đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; các cơ quan hữu quan đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu để gửi đến các đại biểu Quốc hội theo quy định. Những nội dung còn lại liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo về kiến nghị của cử tri... sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5/2022 để kịp trình kỳ họp thứ 3. Tuy nhiên, từ khi kết thúc phiên họp thứ 10 đến khi khai mạc kỳ họp, thời gian còn rất ít, đòi hỏi các đơn vị, Ủy viên Ban Thư ký chủ động tham mưu, báo cáo Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và lãnh đạo các cơ quan liên quan tích cực phối hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu phục vụ Kỳ họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Ban Thư ký đã đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thứ 3, theo đó, cần tăng cường tập huấn, đào tạo, nâng cao chất lượng công chức chuyên trách ghi văn bản; cần xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Quốc hội; đẩy mạnh tổ chức ghi âm, gỡ băng thông qua phần mềm nhận diện giọng nói ngay tại các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp tại Kỳ họp Quốc hội để hỗ trợ công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung đề xuất ý kiến nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các nội dung trong Kỳ họp

Cùng với đó, một số thành viên Ban Thư ký cũng cho rằng với mỗi nội dung làm việc, cần có định hướng tuyên truyền rõ ràng, có trọng tâm, bám sát đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, cần có sự phối hợp đồng bộ, nhất quán với các cơ quan báo chí, truyền thông, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Về công tác cung cấp thông tin, khai thác tài liệu tham khảo, các thành viên Ban Thư ký đề nghị cần làm rõ việc chuẩn bị tài liệu đúng yêu cầu, đúng tiến độ, tài liệu cung cấp cần giao cho đơn vị chuyên nghiệp, mạch lạc, chi tiết, đúng thời hạn. Ngoài ra, các thành viên Ban Thư ký cũng đề xuất một số ý kiến để nâng cao hiệu quả và tiến độ trong việc xây dựng và phát hành Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết luận nội dung cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thư ký trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Thường trực Ban Thư ký xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo Chương trình Kỳ họp phù hợp, khoa học; hướng dẫn cụ thể việc cung cấp tài liệu tới các đại biểu Quốc hội; tập huấn, bồi dưỡng nhân sự để đảm bảo nâng cao hiệu quả phục vụ các công việc của Kỳ họp; chuẩn bị nội dung họp giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí trước Kỳ họp. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Ban Thư ký tiếp tục phát huy chuyên môn, đảm bảo tốt nhất việc tham mưu, phục vụ cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công tốt đẹp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Các thành viên Ban Thư ký tham dự cuộc họp

Vụ trưởng Vụ Quốc phòng - An ninh Trần Tuấn Hinh cho rằng cần có sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị để thực hiện tốt công tác tổng hợp ý kiến đại biểu trong các phiên họp tổ

Các thành viên Ban Thư ký đề xuất một số ý kiến để nâng cao hiệu quả và tiến độ trong việc xây dựng và phát hành Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Một số ý kiến cho rằng cần tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng công chức chuyên trách ghi văn bản, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của Quốc hội

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Ban Thư ký tiếp tục phát huy chuyên môn, đảm bảo Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra thành công tốt đẹp./.

Bùi Hùng - Minh Thành

Nguồn: https://quochoi.vn

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk Ha
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Đắk R’tíh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh tiếp xúc cử tri xã Đắk Ru
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri tại xã Cư K’nia
Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông tiếp xúc cử tri xã Nam Bình
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 421079
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333