Template1100 02
  Thứ Tư, Ngày 27 Tháng 09 Năm 2023
Bế mạc Kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 06 Năm 2022 | Lượt xem: 932 | | |

* Thống nhất thực hiện dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Sau phần khai mạc, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026  tiếp tục thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Kỳ họp lần lượt thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Trong đó, đối với dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) được các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khẳng định, quốc lộ 14 là tuyến huyết mạch duy nhất kết nối các tỉnh Tây Nguyên với TP. HCM. Để phá thế độc đạo về giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực Tây Nguyên thì việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đắk Nông - Bình Phước là hết sức cần thiết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị UBND tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai đúng các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dự án có chiều dài khoảng 140 km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông khoảng 37,7 km, quy mô 6 làn xe. Để bảo đảm kịp thời triển khai dự án, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thống nhất cân đối bố trí 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua 14 nghị quyết. 

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành sẽ phá thế độc đạo và tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định, các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của tỉnh. Do đó, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh lưu ý thực hiện một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, đối với dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục báo cáo các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ theo quy định. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện có liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện các thủ tục về đất đai, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm thực hiện dự án ngay khi được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh khẩn trương xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn trung ương, đồng thời cân đối, bố trí vốn đối ứng của địa phương để triển khai thực hiện. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp sớm hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật, bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm các công trình được khởi công xây dựng và hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra, nhằm phát huy tối đa nguồn lực đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

14 Nghị quyết được kỳ họp thông qua

- Thống nhất thực hiện dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước); cân đối bố trí vốn ngân sách địa phương để chi trả một phần kinh phí thực hiện dự án và đồng thuận giao UBND tỉnh Bình Phước  làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

- Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình  phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phân bổ vốn thông báo sau Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

- Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

- Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Đầu tư dự án Hồ Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.

- Đầu tư dự án Hồ Ea T’ling, huyện Cư Jút.

- Đầu tư dự án Hồ số 2 và 3 xã Đắk P'lao, huyện Đắk Glong.

- Đầu tư dự án Hồ thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

- Đầu tư dự án Hồ thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Tuy Đức.

- Đầu tư dự án Hồ thôn 3B, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

- Chủ trương đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

Nguồn Báo Đắk Nông online

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu
Ông Tạ Đình Đề làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Đắk Nông
Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông thống nhất 3 tờ trình tại phiên họp thứ 36
Đắk Nông bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh
Đồng chí Lưu Văn Trung dự khai giảng tại xã biên giới Thuận Hạnh
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 637717
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (56265 Votes)
  • Không đẹp (11252 Votes)
  • Bình thường (11317 Votes)


Tổng số: 78834 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333