Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ Tư, Ngày 14 Tháng 12 Năm 2022 | Lượt xem: 565 | | |

* Thông qua 21 nghị quyết quan trọng

Tiếp tục chương trình, sáng 14/12, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đắk Nông, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tuấn Pha, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông dự kỳ họp.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, điều hành Kỳ họp thứ 5

Chất vấn Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Ngọc Quang, các đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu làm rõ các giải pháp nào để khai thác tiềm năng du lịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định du lịch là một trong 3 trụ cột phát triển kinh tế.

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Ngọc Quang

Trả lời đại biểu HĐND tỉnh, ông Lê Ngọc Quang cho biết, trong 44 điểm của tuyến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có những điểm không phát huy hiệu quả, không thể khai thác đưa vào sử dụng với nhiều lý do khác nhau nên một số điểm đã đưa ra khỏi danh sách. Đối với việc phát triển du lịch cộng đồng, ngành đang tiến hành hỗ trợ một số bon, buôn trên địa bàn xây dựng, tiến tới khai thác làm điểm du lịch. Ngành đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ chân du khách khi đến du lịch Đắk Nông.

Giám đốc Sở VHTT-DL Lê Ngọc Quang trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh

Phát biểu giải trình, trả lời, làm rõ thêm nội dung các đại biểu chất vấn 3 sở KH-ĐT, TN-MT, VHTT-DL, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: các vấn đề đại biểu quan tâm đặt câu hỏi rất xác đáng, rất đúng, rất trúng để tập thể và các thành viên UBND tỉnh nhìn lại mình đang ở đâu. Trên cơ sở đó, có nhận thức đúng và xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Năm 2023, tập thể và từng thành viên UBND tỉnh sẽ quyết tâm cao, cố gắng hết khả năng, có giải pháp khắc phục, giảm tối thiểu những vấn đề tồn tại, yếu kém, sai sót mà các đại biểu HĐND tỉnh đã chỉ ra, hiến kế.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời, thông tin thêm các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, chất vấn

Riêng đối với vấn đề giải ngân nguồn vốn, thu hút đầu tư, trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh sẽ xây dựng lộ trình cụ thể, gắn trách nhiệm của từng ngành, địa phương, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT-TT, trong quý I/2023 phải xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp để khắc phục tồn tại yếu kém trong cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác xã; quan tâm, chăm lo, có chính sách hỗ trợ khuyến nông, nông dân. Trong đó, ngoài trình HĐND tỉnh nghị quyết về công tác khuyến nông, dự kiến tháng 12/2023, UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến với nông dân toàn tỉnh để người nông dân nói lên tiếng nói và tâm tư nguyện vọng của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng yêu cầu không chỉ các sở được chất vấn tại kỳ họp mà tất cả các cấp, ngành liên quan phải nhanh chóng giải quyết các hạn chế, tồn trong các lĩnh vực.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, kỳ họp đã thông qua 21 nghị quyết để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy...

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định: Những nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi ban hành, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết của Đảng, HĐND tỉnh đề ra, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

“Để đưa Đắk Nông tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cần tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023”, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu.

Danh sách 21 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Nghị quyết sửa đổi bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 8 và Điều 11 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

3. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông.

4. Nghị quyết quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

5. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025.

6. Nghị quyết Quy định đối tượng, mức chi quà tặng ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), tết nguyên đán và mức chi đưa đón đối tượng đi điều dưỡng tập trung, tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

7. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

8. Nghị quyết Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

9. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

10. Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách tỉnh năm 2023.

11. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2022.

12. Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

13. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

14. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

15. Nghị quyết về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

16. Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

17. Nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để phát triển kinh tế -xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

18. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2021.

19. Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 05 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Đào tạo; Y tế- Dân số; Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nội vụ.

20. Nghị quyết Về việc tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Đắk Nông trong năm 2023.

21. Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Nguồn Báo Đắk Nông

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu
Ông Tạ Đình Đề làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Đắk Nông
Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông thống nhất 3 tờ trình tại phiên họp thứ 36
Đắk Nông bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh
Đồng chí Lưu Văn Trung dự khai giảng tại xã biên giới Thuận Hạnh
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 421075
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333