Template1100 02
  Thứ Bảy, Ngày 30 Tháng 09 Năm 2023
Bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ Nhật, Ngày 10 Tháng 04 Năm 2022 | Lượt xem: 965 | | |

Thông qua 24 nghị quyết quan trọng

Ngày 15/12, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và tiến hành bế mạc.

Trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, phân tích sâu sắc những thuận lợi, thời cơ, những khó khăn, thách thức đặt ra, kỳ họp đã thảo luận và đề xuất những kiến nghị, giải pháp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi, làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn; đồng thời thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các đại biểu đối các tài liệu trình kỳ họp và các nội dung chất vấn. Trên cơ sở thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, kỳ họp đã thông qua 24 nghị quyết để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy...
Nhiều nghị quyết được quan tâm, đánh giá cao như: Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2022; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022...
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định, đây là những nghị quyết quan trọng, quyết định cơ chế, chính sách để tập trung huy động, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trong giai đoạn mới.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có các giải pháp thực hiện, bảo đảm nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất.

CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3 HĐND TỈNH KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

2. Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định hướng phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đắk Nông năm 2022.

3. Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2025.

4. Nghị quyết Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2025.

5. Nghị quyết Quy định thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022 - 2025.

6. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2020.

7. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022.

8. Nghị quyết điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2021.

9. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông.

10. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh Đắk Nông.

11. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông.

12. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Đắk Nông.

13. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo hạ tầng cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

14. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, cải tạo Nhà luyện tập và thi đấu đa năng tỉnh Đắk Nông.

15. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông.

16. Nghị quyết Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

17. Nghị quyết thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

18. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

19. Nghị quyết về việc thống nhất kéo dài thời gian áp dụng một phần chính sách thu hút tại Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông.

20. Nghị quyết Quy định định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng; cơ chế hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Đắk Nông.

21. Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2022.

22. Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

23. Nghị quyết Về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

24. Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát “Việc chấp hành pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Gia Nghĩa”.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 8
Tỉnh Đắk Nông có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Hợp tác Đắk Nông - Bình Phước tăng liên kết vùng, mở đường phát triển
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 715633
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (78667 Votes)
  • Không đẹp (12717 Votes)
  • Bình thường (16906 Votes)


Tổng số: 108290 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333