Template1100 02
  Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
Chủ tịch Quốc hội: Người dân trông đợi vào kết quả giám sát của Quốc hội
Thứ Năm, Ngày 03 Tháng 02 Năm 2022 | Lượt xem: 581 | | |
Tại phiên họp thứ 8 của UBTVQH khi cho ý kiến về kết quả bước đầu việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát đánh giá sát tình hình, biểu dương ưu điểm những mô hình tốt, chỉ ra được tồn tại hạn chế, nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và đề xuất kiến nghị. Đây là những điều mà người dân rất mong đợi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trả lời cho được câu hỏi vì sao chậm tiến độ lập quy hoạch

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật Quy hoạch được Quốc hội ban hành từ rất sớm, từ tháng 11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đến nay hơn 3 năm với tầm nhìn quy hoạch phải đi trước một bước. Nếu quy hoạch đi trước một bước, tiến độ bảo đảm, chất lượng tốt sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội. Ngược lại, nếu quy hoạch chậm, chất lượng quy hoạch thấp thì không thúc đẩy được phát triển mà còn kìm hãm sự phát triển. Thực tế, quy hoạch về đất đai, quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh rồi phải có đến từng tỉnh, tất cả các dự án, tất cả các việc khác đều phụ thuộc quy hoạch. Còn giải pháp tạm thời trong khi chưa có quy hoạch mới thì áp dụng quy hoạch cũ. Quy hoạch cũ như vậy là toàn bộ luật mà ban hành từ 2017 cho đến nay thì chưa phát huy được thực tiễn trong cuộc sống.

Liên quan đến mục tiêu giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc giám sát lần này, chúng ta phải trả lời được cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho Quốc hội, cho Nhân dân và cử tri cả nước biết được là danh mục những văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch, hệ thống danh mục này là bao gồm những văn bản nào? Thời hạn hoàn thành theo quy định ra sao? Thực tế tổ chức biên soạn và ban hành các văn bản này như thế nào, kể cả về chất lượng, kể cả về tiến độ? Cần quan tâm đến chất lượng văn bản là bởi có những văn bản khi ban hành ra không những là không tạo điều kiện mà còn gây khó khăn hơn cho công tác lập quy hoạch.

Cùng với đó, trong việc chậm tiến độ phải nói cụ thể ra và cá biệt trách nhiệm của cơ quan nào đối với vấn đề này mà không thể nói chung chung để khi ra trước Quốc hội, trước quốc dân đồng bào có giải trình, phải đi đến cùng.

Về nội dung cụ thể của giám sát, bày tỏ quan tâm vấn đề tiến độ và về chất lượng các văn bản hướng dẫn, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, năm nay là năm thứ ba thực hiện Luật Quy hoạch và hết một năm của nhiệm kỳ rồi, quy hoạch này để cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ mới nhưng qua một năm của nhiệm kỳ nhưng chưa thấy bóng dáng đâu, mới được Quy hoạch tổng thể quốc gia về đất đai và kế hoạch sử dụng đất 5 năm. Các Bộ hứa là đến 2022 sẽ hoàn thành cách quy hoạch như vậy là hết 2 năm của nhiệm kỳ thì tác dụng của quy hoạch đối với phát triển kinh tế - xã hội ra làm sao, Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện

Qua giám sát phải trả lời được với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Quốc hội, với các doanh nghiệp và người dân là danh mục của hệ thống quy hoạch theo Luật Quy hoạch phải lập, thời hạn hoàn thành từng loại quy hoạch này theo quy định của Luật Quy hoạch, theo Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 11 ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và tiến độ thực hiện cho đến nay chậm bao lâu, cái gì chậm, chậm ở đâu, trách nhiệm của bộ, ngành nào, đánh giá sơ bộ về chất lượng của các quy hoạch này như thế nào?

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, theo Nghị định 37/2019/NĐ-CP, quy định về thời gian lập quy hoạch gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia hoàn thành không quá 30 tháng tính từ ngày giao nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng.

Như vậy đã có quy định về thời gian thực hiện nhưng đến nay trong các quy hoạch tổng thể quốc gia duy nhất có mỗi quy hoạch sử dụng đất quốc gia, còn lại quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và các loại quy hoạch ngành chưa có.

Cũng theo Nghị định 37 thì thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt. Phải căn ra theo từng mốc cụ thể, từng quy hoạch cụ thể để đánh giá tiến độ chậm là bao nhiêu lâu.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đoàn giám sát cần làm rõ các nội dung: Kế hoạch vốn, kinh phí bố trí cho công tác quy hoạch của các cơ quan; việc phê duyệt các quy hoạch tỉnh, huyện thời hạn trước ngày 31/12/2020, việc giao nhiệm vụ lập hệ thống quy hoạch quốc gia trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/3/2018…đến nay được thực hiện như thế nào căn cứ theo quy định của pháp luật và quy định của Chính phủ.

Đoàn giám sát phải đánh giá được quá trình chấp hành trình tự trong hoạt động quy hoạch theo Điều 7 của Luật Quy hoạch gồm 5 bước: Một là, lập quy hoạch, gồm có 2 bước là lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và tổ chức lập quy hoạch. Hai là, thẩm định quy hoạch. Ba là, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch. Bốn là, công bố quy hoạch. Năm là, thực hiện quy hoạch.

Ngoài ra vấn đề về cải cách cơ sở dữ liệu để lập quy hoạch và quản lý, tổ chức huy động các nguồn lực từ tài chính và các lực lượng làm quy hoạch cũng cần được làm rõ. Đoàn giám sát cũng phải kiểm soát kỹ, tránh những tiêu cực, những gian lận trong công tác quy hoạch, kể cả việc sử dụng kinh phí, sử dụng nguồn lực. Một vấn đề nữa  cũng cần được quan tâm là phương pháp lập quy hoạch, vấn đề tích hợp quy hoạch.

Mong đợi của Nhân dân vào kết luận giám sát

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải có đánh giá tổng hợp chung về việc thực hiện chính sách pháp luật đến nay. Những vấn đề ưu điểm, những vấn đề đạt được, những khó khăn, vướng mắc, những khuyết điểm, yếu kém, tác động của việc chậm lập quy hoạch này, hệ lụy của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đối với từng bộ, ngành, từng địa phương nói riêng cũng như của quốc gia nói chung. Đặt vấn đề, xử lý như thế nào khi doanh nghiệp, người dân đang thực hiện quy hoạch cũ bây giờ điều chỉnh sang quy hoạch mới mà không phù hợp giữa quy hoạch cũ và quy hoạch mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là vấn đề cần phải có dự liệu trước.

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý giám sát có hai mặt không chỉ phê phán, đánh giá sai phạm mà có những ưu điểm, những kết quả tích cực, nỗ lực cố gắng của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, các ngành, các địa phương nhất là những nơi có cách làm mới, cách làm hay, vượt khó để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình tốt. Dẫn chứng tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh đã lập xong được quy hoạch vùng tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải xem xét kỹ lưỡng tại sao cùng một thể chế, cùng một khó khăn nhưng có địa phương làm được, xem xét bài học gì, kinh nghiệm gì tốt để biểu dương, nhân rộng ra.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, giám sát là không có nể nang, đây là tinh thần được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ. Tất cả vì sự phát triển. Quốc hội giám sát càng sát bao nhiêu, càng có hiệu lực bao nhiêu thì càng tạo điều kiện cho Chính phủ, cho các bộ, ngành làm tốt hơn bấy nhiêu. Mục tiêu là để mọi thứ tốt hơn, vì sự phát triển của đất nước, vì quyền lợi của người dân và quyền lợi của doanh nghiệp. Người dân đang trông ngóng vào đây cả, trong đó có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ./.

Bảo Yến

  CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
MỚI NHẤT:
Giám sát đến cùng việc giải quyết các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Chủ tịch Quốc hội: Người dân trông đợi vào kết quả giám sát của Quốc hội
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ, Tết 2022
Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC lĩnh vực y tế
Tags:
 
Ý kiến của bạn (vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
 
Fred CA 12 2 Copy Copy 101 Fred CA 12 2 Copy Copy 104 Fred CA 12 2 Copy Copy 106 Fred CA 12 2 Copy Copy 109
THÔNG TIN
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH
Dak Nong Nguyen Truong Giang NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
Dak Nong Duong Khac Mai DƯƠNG KHẮC MAI
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dac Nong Tran Thi Thu Hang 1 TRẦN THỊ THU HẰNG
Phó Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dac Nong Ngo Thanh Danh NGÔ THANH DANH
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông
Dak Nong Pham Nam Tien PHẠM NAM TIẾN
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội
Dac Nong Pham Thi Kieu 1 PHẠM THỊ KIỀU
Phó Trưởng khoa, Khoa khám sức khỏe cán bộ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
NGUYỄN THỪA ANH
Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông
H'VI ÊBAN
Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN TẤN BI
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Krông Nô
Y QUANG BKRÔNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ VĂN CHIẾN
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
TRẦN VĂN CÔNG
Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Xã Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil
TRẦN DUY DŨNG
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông
XA VĂN DŨNG
Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Đắk Mil
NGUYỄN ĐÌNH ĐẠO
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông
TẠ ĐÌNH ĐỀ
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông
LÊ QUỐC ĐÔNG
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
HỒ GẤM
TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đắk Nông
PHAN THANH HẢI
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
HÀ THỊ HẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
THƯỢNG TỌA THÍCH QUẢNG HIỀN
Trụ trì Chùa Pháp Hoa, thành phố Gia Nghĩa
ĐỖ NGUYÊN HOÀI
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông
ĐIỂU XUÂN HÙNG
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông
NGÔ THU HƯƠNG
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
CAO THỊ THÚY HƯỜNG
Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông
K'CHOI
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN NGỌC KHOA
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Đắk Nông
VÕ PHẠM XUÂN LÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Gia Nghĩa
PHAN QUỐC LẬP
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông
LÊ THỊ TRÚC LINH
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
KIỀU CHÂU LOAN
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Nông
VŨ TIẾN LƯ
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đắk Glong
CHÂU NGỌC LƯƠNG
TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
HỒ VĂN MƯỜI
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
PHẠM THỊ TRÀ MY
Tỉnh ủy viên; Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Nông
TRẦN VĂN NAM
Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông
HOÀNG VĂN NGHĨA
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
H'HƯƠNG NIÊ
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Nô
ĐỖ VĂN KHANG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN BÁ PHONG
Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV
NGUYỄN TUẤN PHÚC
Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cư Jút
PHẠM THỊ PHƯỢNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức
VI THỊ THẢO QUYÊN
Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh
Y THÁI
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tuy Đức
NGUYỄN XUÂN THANH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Đắk Nông
BÙI HUY THÀNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông
NGÔ ĐỨC THỌ
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
HOÀNG VĂN THUẦN
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
TRẦN VĂN THƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
THỊ TRÃI
Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk Song
MAI THỊ XUÂN TRUNG
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông
LƯU VĂN TRUNG
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
NGUYỄN BÁ ÚT
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
TRẦN THỊ THÚY VÂN
Bí thư Huyện đoàn Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
NGUYỄN THỊ VINH
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đắk R'lấp
LÊ TRỌNG YÊN
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập: 420960
Đang online:
Đánh giá Website  
Liên kết Website
Ý KIẾN CỦA BẠN
Website đẹp hay không?
  • Đẹp (34 Votes)
  • Không đẹp (4 Votes)
  • Bình thường (3 Votes)


Tổng số: 41 bình chọn
     THÔNG TIN LIÊN KẾT
Ttcaicach27022022105349 Ttcaicach27022022105524 Ttcaicach27022022105623 Ttcaicach27022022110014 Ttcaicach27022022105804
 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VP ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH SƠ ĐỒ WEBSITE
 
  GIỚI THIỆU | SƠ ĐỒ WEBSITE   Về đầu trang  
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Cơ quan quản lý: VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tổ 2, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
HOTLINE: 0261.626.3333